LAZ Rabbani

Artikel

Zakat Hewan Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah Unta, Sapi dan Kambing atau domba, maka selain dari bianatang ternak diatas tidak ada zakatnya. Binatang ternak ini wajib dizakati apabila terpenuhi beberapa persyaratan berikut ini : Dasar hukum zakat ternak adalah Hadits Anas bin Malik,dimana Abu Bakar As Shidiq menulis surat kepada Anas: ( “ini adalah kewajiban zakat […]

Zakat Hewan Ternak Read More »

Zakat barang tambang dan rikaz

Apa yang dimaksud dengan  zakat barang tambang dan rikaz ? barang tambang adalah semua yang dieksplorasi dari dalam tanah memiliki nilai baik  berupa benda padat yang diolah dan dibakar untuk bisa dimanfaatkan seperti emas, perak, besi dan benda lainnya ataupun yang berupa mineral seperti minyak bumi dan semisalnya, Adapun rikaz adalah harta yang tertimbun dalam

Zakat barang tambang dan rikaz Read More »

Zakat Perniagaan

Apa itu zakat perniagaan atau biasa disebut Urudl Tijaroh? Makna Urudl adalah  segala sesuatu yang bukan merupakan Atsman  ( emas , perak , atau uang rupiah, dolar, Uro ) maka semua itu disebut ‘arodl atau Urudh, tidak dinamakan Atsman.  Atau bisa juga dimaknai  semua yang disiapkan untuk diperjual belikan atau diniagakan dengan tujuan diperolehnya  keuntungan

Zakat Perniagaan Read More »

Apakah Perhiasan terkena Zakat ?

Apakah perhiasan emas dan perak ada kewajiban zakatnya ? Sesuai dengan pandangan yang kuat dari pendapat para Ulama perhiasan baik emas dan perak yang biasa dikenakan oleh kaum Wanita seperti kalung, giwang, dan cincin maka ini semua tidak ada zakatnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi dan Al Imam Daruqutni dari sahabat

Apakah Perhiasan terkena Zakat ? Read More »

Zakat Emas dan Perak

An NaqdaIn atau al Atsman adalah  emas dan perak dan masuk kedalamnya atau diikutsertakan secara hukumnya dengan emas dan perak apa yang digunakan untuk berjual beli berupa uang baik uang kertas ataupun logam.  Maka setiap emas dan perak yang dimiliki seorang muslim secara sempurna wajib dikeluarkan zakatnya kecuali emas dan perak yang disifati dengan sifat

Zakat Emas dan Perak Read More »

Siapa Yang Berhak Menerima Zakat?

Siapa saja yang berhak menerima zakat ? Mashorif zakat atau yang berhak menerima zakat telah ditetapkan dan ditentukan langsung oleh Allah azza wa jalla dalam firmanNya surat At Taubah ayat 60 : اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَا لْمَسٰكِيْنِ وَا لْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَا لْمُؤَلَّـفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَا بِ وَا لْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ  وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ

Siapa Yang Berhak Menerima Zakat? Read More »

Syarat Bagi Yang Ingin Berzakat

Apakah syarat bagi seorang yang yang akan berzakat (muzakki) ? Seorang yang akan berzakat harus memiliki sejumlah persyaratan sebagai berikut : Apabila harta yang wajib dizakatkan telah mencapai kadar nishobnya , maka wajib dikeluarkan zakatnya.Sebelum mengeluarkan zakat ada dua syarat wajib yang harus anda ketahui yaitu Haul dan Nishob. Nishob adalah batas kadar atau ukuran

Syarat Bagi Yang Ingin Berzakat Read More »

Hukuman Mengingkari Wajibnya Zakat

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(Q.S At Taubah ayat 103) Berdasarkan ayat yang mulia ini faidah dari zakat

Hukuman Mengingkari Wajibnya Zakat Read More »

Apa Itu Zakat ?

Apa itu zakat? zakat secara syar’i  maknanya adalah  hak harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan nilai dan kadar tertentu serta waktu yang telah ditentukan dan diberikan kepada sejumlah golongan yang telah ditetapkan oleh syaari’. Hukum zakat adalah fardhu ‘ain atas setiap muslim baik laki – laki maupun Wanita apabila terpenuhi persyaratan zakat sebegaimana firman Allah 

Apa Itu Zakat ? Read More »

Konsultasi gratis
1
💬 Konsultasi zakat
LAZ Rabbani
Bismillah
Butuh konsultasi zakat?